stichting

ENGLISH


naar eerste pagina


foto, voorkant muziekboekje A6 'Samen zingen, samen spelen', getekend door Jeannette

voorkant muziekboekje A6 'Samen zingen, samen spelen'


De Stichting en woongroep Contact & muziek wil een rustige en groene omgeving en woonruimte om meer mensen te laten ervaren hoe je elkaar echt kan ontmoeten, kan leren samenwerken en aan rust en zingeving kan werken, kijk op woonproject.


jaarverslag 2017
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
jaarverslag 2014
jaarverslag 2013
jaarverslag 2012


beleidsplan 2015-2017
beleidsplan 2012-2014We hebben Stichting Contact & muziek opgericht op 5 juli 2010.

De stichting is opgericht met als
doelstelling:

Het in groepsverband bevorderen van contact, communicatie en samenwerking, met behulp van muziek, door:
- het verzorgen van muziekoptredens, in het bijzonder voor mensen in sociaal kwetsbare posities, zoals kinderen, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, waarbij mensen kunnen participeren;
- het ontwikkelen van nieuwe vormen van muziekonderwijs.

Je kan de stichting steunen met een donatie.


De stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Doordat de stichting per 1 januari 2013 ook culturele ANBI is, geldt een extra aftrek van 25%.Als je een donatie wil doen kun je geld overmaken op rekeningnummer NL30 TRIO 0198 3198 78 ten name van Stichting Contact & muziek in Utrecht.gegevens stichting

Stichting Contact & muziek
Billitonstraat 6
3531 HJ Utrecht

fiscaal nummer 8227 51 057


foto Marthe, Leonoor, Erik, 16 oktober 2017
Marthe-------- Leonoor-------- Erik
bestuur

voorzitter, secretaris


Leonoor van Beuzekom
penningmeester Marthe Pal
lid Erik de Jong

rekeningnummer

NL30 TRIO 0198 3198 78

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.