beleidsplan

naar eerste pagina

stichting

Stichting Contact & muziek wil in kleine groepen contact, communicatie en samenwerking bevorderen, met behulp van muziek, met name voor mensen in kwetsbare posities, zoals kinderen, ouderen, gehandicapten en mensen in de psychiatrie.


Daarom verzorgt de stichting ontmoetingen met muziek waarbij mensen kunnen participeren. In 2012 en 2013 richt de stichting zich vooral op ouderen.

Daarnaast is de stichting bezig met het verder ontwikkelen van het met potlood getekende lesmateriaal met gekleurde noten, waarbij ook wordt uitgezocht of het lesmateriaal uitgegeven kan worden om het te kunnen verspreiden.


foto, liedje dat Leonoor samen met Melianna(toen 4 jaar oud) gemaakt heeft, Ik wil met de nacht op reis, met ritmekaartjes
liedje dat Leonoor samen met Melianna (toen 4 jaar oud) gemaakt heeft
Ik wil met de nacht op reis


ouderen

De stichting wil ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen laten ervaren dat ze tot meer in staat zijn dan ze zelf (en de mensen in hun omgeving) vaak denken, hun zelfvertrouwen vergroten en ruimte bieden om iets te vertellen over zichzelf. Soms wordt ook de dementie doorbroken, omdat de persoonlijke aandacht en de muziek mensen dichtbij zichzelf brengt.foto, Diny van Soest, een bewooonster van verzorgingshuis Ewoud speelt op de kleine viola da gamba, 2 mei 2012
Diny van Soest speelt op de kleine viola da gamba,
Leonoor laat haar de noten van het liedje zien


De zorg heeft nauwelijks tijd en is vaak niet in staat bewoners in verzorgingshuizen de persoonlijke aandacht te geven die mensen eigenlijk nodig hebben, waardoor hun leven kwaliteit krijgt en ze met zingeving bezig kunnen zijn.


foto, Mevrouw Versluis, een bewoonster van verzorgingshuis Ewoud tokkelt op de diskant (sopraan) viola da gamba, 2 mei 2012
Mevrouw Versluis tokkelt op de diskant (sopraan) viola da gamba


Je bent nooit te oud om te leren

van december 2011 tot juni 2013

58 ontmoetingen in 9 verpleeg- en verzorgingshuizen in en rond Utrecht en 10 ontmoetingen in een Dienstencentrum in de wijk Lombok in Utrecht voor zelfstandig wonende ouderen.

Door terug te komen bij dezelfde groep mensen, ontstaat er een vertrouwensband, waarbij er duidelijk sprake is van een persoonlijke en muzikale ontwikkeling. Iedereen speelt een paar tonen op de instrumenten.


Het muziekkwartet Contact & muziek speelt samen met de ouderen een lied op de zelfgemaakte bamboefluiten van één toon. Iedereen krijgt een fluit met een eigen toon en alle tonen samen vormen een lied.

De mensen zingen samen een lied en voor iedereen is er ruimte om iets persoonlijks te zeggen over zichzelf, over muziek of wat iemand op het hart heeft en wil delen.


foto, Nannie Verhoef, Dienstencentrum West, Utrecht, muziekles voor zelfstandig wonende ouderen, 3 februari 2012
Nannie met de kleine luit, Dienstencentrum West, Utrecht,
muziekles voor zelfstandig wonende ouderen, 3 februari 2012


lesmateriaal

Het ontwikkelen van lesmateriaal is vooral ontstaan in de lessen op de buitenschoolse opvang, thuis en op scholen. De stichting is van plan het met potlood getekende lesmateriaal digitaal te maken, zodat meer mensen er mee kunnen gaan werken, ook op scholen.


foto, liedje dat Leonoor met Janne gemaakt heeft, Ik wil graag een liedje maken
Liedje dat Janne op muziekles gemaakt heeft samen met Leonoor, Ik wil graag een liedje maken


foto, eerste pagina van Bransle de village, van Michael Praetorius (1571-1621)
eerste pagina van Bransle de village, van Michael Praetorius (1571-1621)


kinderen, gehandicapten

Er zijn plannen om in 2013 en 2014 gehandicapte kinderen met het ontwikkelde lesmateriaal noten te leren lezen, samen te leren spelen met de bamboefluiten van één toon en kennis te laten maken met twee bijzondere instrumenten die vooral in de renaissance heel populair waren: de viola da gamba en de luit. Rust, concentratie, luisteren, samenwerken, samenspelen en persoonlijke groei, staan daarbij centraal.

Er is in deze tijd een enorme behoefte aan muziek op scholen. Er is op scholen is nog maar heel weinig muziekonderwijs. Het past in de doelstelling van de stichting om de kennis en ervaringen die het kwartet heeft met muziekonderwijs en het ontwikkelen van lesmateriaal, te verspreiden, zowel in het reguliere als in het speciale onderwijs.


mensen in de psychiatrische hulpverlening

Er wordt nagedacht en onderzocht of er een mogelijkheid is om in eind 2012 en in 2013 ontmoetingen met muziek te organiseren voor mensen in de psychiatrie, met als doel hen te helpen hoe ze iets zinvols met hun leven kunnen (gaan) doen. Belangrijk uitgangspunt is daarbij muziek in plaats van medicijnen.

fondsenwerving

De stichting streeft naar een zo eenvoudig mogelijke manier van aanvragen van subsidie, met zo min mogelijk administratie. Vooral door contacten te leggen met de fondsen en door presentaties. Door medewerkers Fonds voor Cultuurparticipatie uit te nodigen bij een activiteit met ouderen, is de stichting uitgenodigd een
subsidieaanvraag te doen voor een nieuw project.


beheer en besteding fondsen en vermogen

De stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij Triodos.

Het subsidiegeld wordt besteed aan de lopende projecten. Verder worden nieuwe projecten voorbereid en wordt er onderzocht hoe het lesmateriaal digitaal gemaakt kan worden en uitgeven kan worden.


Utrecht, 16 mei 2012