jaarverslag 2014

naar eerste pagina

Stichting Contact & muziek

voorzitter Leonoor van Beuzekom
secretaris Jeannette van Beuzekom
penningmeester Marthe Pal
lid Erik de Jong


De stichting is opgericht op 5 juli 2010 en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi). Sinds 1 januari 2013 is de stichting ook culturele anbi.


In 2014 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden van optredens tot nieuwe vormen van muziekonderwijs, waaronder ontmoeting, uitwisseling, componeren en drukken van (blad)muziek met gekleurde muzieknoten.


optredens
De stichting heeft (de voorbereiding op) optredens van muziekkwartet Contact & muziek mogelijk gemaakt.


De combinatie van professional en amateur blijkt een heel mooi proces in gang te hebben gezet, waar de uitstraling langzaam van naar buiten aan het komen is. Leonoor kan haar visie om muziek op een sociale manier te gebruiken en haar wens om met diepgang en zingeving bezig te kunnen zijn, steeds meer vormgeven.


In april trad het kwartet twee keer op met zang voorafgaand aan een lezing op het gebied van gezondheid. In juni vond er een optreden plaats voor kinderen op een kinderdagverblijf met viola da gamba's en zang, waarbij kinderen zelf op de kleine viola da gamba mochten spelen.

Voor die gelegenheid heeft Leonoor, voorzitter van de stichting, musicus en initiatiefneemster van woongroep en muziekkwartet Contact & muziek, intensief muziek ingestudeerd met de andere drie kwartetleden Jeannette, Marthe en Erik. Zij zitten ook in het bestuur van de stichting (als secretaris, penningmeester en lid).

In september heeft het kwartet een (versterkt!) optreden gedaan met viola da gamba's, bamboefluiten en zang op een podium in de wijk Lombok in Utrecht. Met versterkte optredens wil het kwartet niet verder, omdat muziek die versterkt wordt afstand cre‘ert waardoor interactie (bijna) onmogelijk wordt.


optreden met viola da gambakwartet op een podium op de wijkdag Laan van Nieuw Guinea
wijkdag Laan van Nieuw Guinea, Utrecht, 14 september 2014


muziekonderwijs
algemeen
De stichting heeft nieuwe initiatieven op het gebied van muziekonderwijs ondersteund. Leonoor heeft muziek gecomponeerd, lesmateriaal ontworpen en ontwikkeld. Jeannette heeft de gekleurde muziek getekend. Een deel van de muziek is voor het eerst gedrukt.

kinderdagverblijven, kinderen 0-4 jaar
Het muziekkwartet heeft met de viola da gamba's opgetreden voor ouders, kinderen en begeleiding tijdens een jaarlijks tuinfeest in juni op kinderdagverblijf Aspelin. Kinderen (en hun ouders) mochten op een instrument spelen. De persoonlijke aandacht werd zeer gewaardeerd. Zowel de muziek als het zelf mogen spelen maakte diepe indruk.

Op kinderdagverblijf Jonas in Utrecht heeft het muziekkwartet in oktober tijdens een ouderavond gespeeld op de viola da gamba's en 4-stemmig a capella gezongen. De ouders deden mee aan het spelen van een lied op de zelfgemaakte bamboefluiten van één toon. Wie mee wilde doen kreeg een bamboefluit en mocht zijn/haar toon op het juiste moment spelen. Met elkaar kwam zo de melodie "tevoorschijn".

Drie weken later, in november, heeft het kwartet viola da gamba gespeeld en gezongen tijdens de muziekles op de kinderopvang. Baby's en peuters vonden de muziek heel mooi, mochten ook op Leonoor's instrument spelen en werden stil van de vierstemmige zang.

workshop voor kinderen van 5-12 jaar
Op 20 september gaf het kwartet een optreden en een workshop voor kinderen in Kanaleneiland. Leonoor heeft kinderen die nooit met klassieke muziek in aanraking komen, noten leren lezen, leren samenspelen op de bamboefluiten en laten spelen op haar diskant (sopraan) viola da gamba. Kinderen gingen zelfs meerdere keren in de rij, om nog een keer te mogen spelen.


Na afloop kregen kinderen die meededen op een A5 de basis van de muziek met door Jeannette gekleurde muzieknoten:
- toonladder van C
- liedje Mooie noten op een rij
- overzicht noten en rusten
basis van de muziek op A5
basis van de muziek op A5


workshop voor volwassenen
In oktober heeft het kwartet tijdens de week van het delen (sharing week) een workshop delen met muziek gegeven in Meeting Plaza in Hoog Catharijne met viola da gamba's en 4-stemmige zang. Leonoor heeft geïmproviseerd op de alt viola da gamba.


twee A4's met Stichting Contact & muziek en een foto op A4 formaat van ons viola da gambakwartet op de deur van een ruimte in Meeting Plaza, waar onze workshop delen met muziek plaatsvond.workshop delen met muziek
Meeting Plaza, Utrecht
15 oktober 2014
Deelnemers/luisteraars waren erg blij met de persoonlijke aandacht en het delen van muziek en de ervaringen van de woongroep en muziekkwartet.


Leonoor improviseert op de alt viola da gamba
Leonoor improviseert op de alt viola da gamba


componeren 4-stemmige muziek voor zang
Het kwartet zingt veel vierstemmige muziek, die mensen raakt en wil zich daarin verder ontwikkelen. In mei heeft Leonoor melodieën gecomponeerd op teksten van 7 affirmaties en vierstemmig gemaakt.


voorkant ringband 7 affirmaties gecomponeerd door Leonoor van Beuzekom ----- I AM Light vierstemmig
7 affirmaties gecomponeerd door Leonoor van Beuzekom


Stichting Contact & muziek heeft financieel bijgedragen aan het speciaal voor het kwartet componeren van de muziek voor zang. In januari 2015 is de muziek uitgebracht in een ringband.


basispakket lesmateriaal gedrukt
Eind 2014 is een deel van het lesmateriaal dat de afgelopen jaren door Leonoor is ontwikkeld en door Jeannette getekend, gedrukt door drukkerij Pascal in Utrecht. Het liedje
Samen zingen, samen spelen
op de melodie van Vader Jacob, de toonladder van c, een overzicht van de noten en rusten vormen samen het basispakket voor muziekonderwijs. Er zijn 50 basispakketten gedrukt.


voorkant muziekboekje A6 formaat Samen zingen samen spelen
Samen zingen, samen spelen,
voorkant muziekboekje A6publiciteit
Stichting Contact & muziek heeft op 5 mei in de wijk Lombok in Utrecht tegenover het huis van de kwartetleden en tevens vestigingsadres van de stichting een kraam gehad. Ook op de wijkdag in Lombok op 14 september en op 5 oktober op de herfstmarkt in Zeist had de stichting een kraam gehuurd, met informatie en foto's van projecten van de stichting.


Het muziekkwartet heeft lesmateriaal laten zien en verkocht.

Ook heeft het kwartet 4-stemmig gezongen.
kraam op wijkdag Laan van Nieuw Guinea, Utrecht, 14 september 2014
kraam op wijkdag Laan van Nieuw Guinea, Utrecht, 14 september 2014


kraam op herfstmarkt De Boswerf, Zeist, 5 oktober 2014
herfstmarkt De Boswerf, Zeist, 5 oktober 2014


Er was veel belangstelling voor de muziekboekjes met gekleurde noten, het zingen. Het kwartet werd geïnterviewd. Kinderen mochten noten (leren) tekenen. Bijzonder was het zingen speciaal voor een gehandicapte jongen in een rolstoel. Hij kon zich nauwelijks uiten, de begeleidster zei dat hij heel blij werd van het zingen en de aandacht die Leonoor hem gaf.

jaarrekening 2014


verlies- en winstrekening

lasten --- 2014 --- 2013

- 1 optredens ----- 577 -- 6.360
- 2 muziekonderwijs --- 1.719 ------- -
- 3 bankkosten ------- 89 ------ 83
- 4 publiciteit ------- 60 -------- -
- 5 algemene kosten ------- 22 -------- -
- 6 batig saldo --- 2.364 ----- 629


- 4.831 - 7.072


baten

- 7 subsidie ---- 3.925 ---- 2.475
- 8 giften ------ 879 ---- 3.721
- 9 bijdrage verpleeg-en verzorgingshuizen --------- - ------ 770
10 overige ------- 27 ------ 106


- 4.831 - 7.072


balans
activa

- 1 betaalrekening ------ 326 ------ 221
- 2 spaarrekening ---- 6.825 ---- 3.906


-- 7.151 -- 4.127


passiva

- 3 crediteuren ------ 659 --------- -
- 4 nog te besteden ---- 6.492 ---- 4.127


-- 7.151 -- 4.127

toelichting op de jaarrekening 2014


algemeen
De jaarrekening heeft betrekking op muziekprojecten van Stichting Contact & muziek. Muziekkwartet Contact & muziek verzorgt muzikale ontmoetingen voor de stichting, met name voor mensen in sociaal kwetsbare posities.

kort overzicht activiteiten 2014
Zeer diverse muzikale ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Het kwartet is zich meer aan het ontwikkelen met zang. De stichting heeft financieel bijgedragen aan het componeren, instuderen, ontwerpen en drukken van muziek.


Leonoor, Jeannette, Marthe en Erik zingen een door Leonoor gecomponeerde 4-stemmige affirmatie op het 60-jarig huwelijk van Leonoor en Jeannette hun ouders
zangkwartet, 14 oktober 2014verlies- en winstrekening

1. optredens

De stichting heeft de (voorbereiding op) optredens van het muziekkwartet mogelijk gemaakt.

Soestduinen lezing "helende hennep" Stichting Mediwiet 159
Bunnik lezing over vitamine B12 159
Utrecht

tuinfeest kinderdagverblijf Aspelin
wijkdag Laan van Nieuw Guinea, Lombok
100
159

577


2. muziekonderwijs

Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk om nieuwe initiatieven te ondersteunen van Leonoor, musicus en oprichtster van woongroep en muziekkwartet Contact & muziek.


ontwikkelen lesmateriaal kinderen --212
workshop delen met muziek --159
informatieavond kinderdagverblijf Jonas --159
componeren muziek affirmaties, ontwerpen bladmuziek --530
afdrukken lesmateriaal bij drukkerij --659

1.719

4. publiciteit

----- kraamhuur, 3 x

Utrecht

5 mei markt Lombok
wijkdag Laan van Nieuw Guinea
15
20
Zeist herfstmarkt De Boswerf 25

60


7. subsidie

De stichting ontving begin 2014 twee toegezegde donaties, € 3.000 van het K.F. Hein fonds en € 925 van het Fonds voor Cultuurparticipatie, na afloop van het project
Je bent nooit te oud om te leren, dat plaatsvond van 19 december 2011 tot en met 1 november 2013.balans

3. crediteuren

In januari 2015 is de factuur van drukkerij Pascal in Utrecht van € 659,45 betaald voor 50 gedrukte exemplaren van het basispakket, met kleurpotlood getekend. Dit lesmateriaal bestaat uit een toonladder van C, het liedje
Samen zingen, samen spelen op de melodie van Vader Jacob en (een overzicht van) noten en rusten.Utrecht, juni 2015