beleidsplan 2015 - 2017
naar eerste pagina

stichtingalgemeen

Stichting Contact & muziek wil in kleine groepen contact, communicatie en samenwerking bevorderen, met behulp van muziek, met name voor mensen in kwetsbare posities.

De stichting organiseert muziekoptredens van woongroep en muziekkwartet Contact & muziek, waarbij mensen kunnen participeren en stimuleert het ontwikkelen van nieuwe vormen van muziekonderwijs.

voorzitter Leonoor van Beuzekom
secretaris Jeannette van Beuzekom
penningmeester Marthe Pal
lid Erik de Jong

De stichting is opgericht op 5 juli 2010 en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi). Sinds 1 januari 2013 is de stichting ook culturele anbi.


2015 tot en met 2017

Leonoor, initiatiefneemster van de woongroep en als musicus begeleidster van het muziekkwartet, is zich verder aan het ontwikkelen in mediterend piano spelen en zingen. Leonoor heeft affirmaties gecomponeerd en muziek uit de renaissance voor luit omgezet naar de piano en bijzondere vingerzettingen bedacht. Jeannette heeft de muziek met potlood getekend.

Door het zingen van eigen teksten over zingeving, delen, samenwerken en liefde krijgt de muziek diepgang en worden mensen geraakt.

Door het langzaam en zo zuiver mogelijk zingen klinken er extra tonen mee die boventonen worden genoemd. Het meeresoneren van boventonen is een natuurkundig verschijnsel, door samenklanken nieuw gevormde som- en verschiltonen (fluittonen en lage tonen). Daar wil het zangkwartet zich ook verder in ontwikkelen.


Help elkaar sociaal te zijn, open zijn, blij te zijn. Leef vanuit je hart, dan wordt je leven echt heel mooi.

Be together, share your dreams, openly, joyfully. Listen to your heart, it makes your life so wonderful.foto 'Be together, share your dreams', 4-stemmig

Be together, share your dreams
met potlood getekende muziek


Stichting Contact & muziek wil de kracht en de helende werking van muziek (verder) onderzoeken en ontwikkelen, mensen bij zichzelf brengen, eenzaamheid en pijn verminderen, het hart raken, met als doel mensen samen te brengen.


fondsenwerving

Een eigen manier van publiciteit, zo dichtbij mogelijk, zonder subsidie, met minimale kosten. Ook wil de stichting de mogelijkheden onderzoeken en stimuleren van online donaties.


beheer en besteding fondsen en vermogen

Het bestuur van de stichting wil een cd opname met muziek uit de renaissance op de piano gespeeld door Leonoor financieel mogelijk maken. Een cd met 4-stemmige zang door het kwartet vraagt (waarschijnlijk) nog 1 jaar voorbereiding. De cd is een manier om te laten zien wat intensieve samenwerking van het muziekkwartet doet, wat de kracht en uitstraling is van samenwerken.


de helende kracht van muziek en van zingen

De vreugde en inspiratie die uitgaat van spontane ontmoetingen op straat is ook een manier om contact te maken, mensen met elkaar te verbinden en mensen te laten zien wat echt samenwerken, samenleven, samen muziek maken en samen zingen voor mens en ziel betekent.


foto van 4-stemmig zingen 'I AM Light' in ijssalon Roberto Gelato, zomer 2015

zingen in ijssalon Roberto Gelato, zomer 2015


Na 8 jaar muziek te hebben gemaakt op viola da gamba, luit en de zelfgemaakte bamboefluiten, wordt zingen steeds meer de belangrijkste manier van met muziek mensen inspireren om met sociale bewustwording bezig te zijn. Je stem heb je altijd bij je en er is altijd de mogelijkheid om ook 'onderweg' met zingen mensen blij te maken en met elkaar te verbinden. Zo heeft het kwartet spontaan gezongen bij een begrafenis van een overbuurman en na afloop familieleden die elkaar nooit meer hadden gezien bij elkaar kunnen brengen.

Nog een mooie ervaring, iemand die zonnepanelen kwam ophalen vertelde over zijn traumatische ervaringen als militair in oorlogsgebieden. Nadat het kwartet voor hem gezongen heeft, ging hij met een heel ander gevoel naar huis. Twee jonge mensen luisterden naar het vierstemmig zingen van het kwartet. Een van hen had gezegd dat hij niet tegen negativiteit kon en zei na het zingen:
Jullie zingen op zo'n toon dat alle negativiteit verdwijnt!

Een vriendin, organiste, in moeilijkheden heeft om hulp gevraagd. Waar hulpverlening is gestopt, is het kwartet wel aan begonnen. Het kwartet heeft haar huis boven en beneden opgeruimd en schoongemaakt van jaren stof. Ze zou er niet meer doorheen gekomen zijn en nu kon ze weer verder. Ook een muziekoptreden op haar verjaardag, vierstemmig a capella zingen, heeft hieraan bijgedragen. Leonoor helpt haar om de muziek belangrijk te maken in haar leven en zich ook muzikaal te blijven ontwikkelen.

De stichting wil mensen inspireren om zich muzikaal, kunstzinnig of op een andere manier te kunnen uiten.

De kosten van de stichting zijn laag, doordat het muziekkwartet zelf de administratie doet, voor publiciteit zorgt en de website maakt. Stichting Contact & muziek vindt sociaal en duurzaam belangrijk en heeft daarom een betaalrekening en spaarrekening bij Triodos Bank.Utrecht, zomer 2015