bewustwordingsproces
woordenlijst

naar eerste pagina
English

PROCES--van---ON-BEWUST-ZIJN --naar --BEWUST-ZIJN
--pad----------------- onwetendheid----------------- kennis, inzicht,
----------------------------------------------------------helderheid, wijsheid, liefde
--- ONTKENNING


--- LOSLATEN
----------van
---ONTKENNING
VOORPROCES
onbewusteGevoelens van onmacht, angst, kwaadheid, verdriet, wanhoop, niet kunnen, durven of willen veranderen, maar ook een diep (soms onbewust) verlangen naar verandering.


Muur waar je niet doorheen komt, maar door steeds tegen die muur op te lopen komt er ook energie (de wil en de moed) vrij om een andere weg te gaan zoeken.


Innerlijk proces van stilte om ruimte te creŽren (scheppingsproces) en je vrij te maken voor nieuwe inzichten en je eigen bewustwordingsproces. Dit proces speelt zich voornamelijk binnen in jezelf af, aan de buitenkant is er niets te zien, de muur is zich aan het oplossen. De wil ontwikkelen om het contact met jezelf aan te durven gaan, door je onbewuste gevoelens (behoeftes, verlangens, strevingen) bewust te gaan maken.Nu kan het eŪgenlijke heelmakings- en bewustwordingsproces beginnen.
--- HERKENNEN


--- ERKENNEN

--- DELEN

--- HELEN
HEELMAKINGSPROCES
bewuste


Emoties, patronen, pijnpunten herkennen en erkennen (aan jezelf toestaan dat ze er ook mogen zijn). Contact met jezelf maken (of het contact weer herstellen) door de gevoelens van pijn, verdriet, kwaadheid toe te laten, echt te voelen.
Ruimte om wat je hebt toegelaten te verwerken en een nieuw evenwicht te vinden.Emoties, gevoelens van pijn, verdriet, angst en kwaadheid, inzichten met andere mensen delen. Je losmaken van oude patronen en lasten die je met je meedraagt, je ervan bevrijden en jezelf accepteren zoals je bent, met je goede en minder goede eigenschappen. Zodat je heel geworden, je eigen keuzes kunt maken en verantwoordelijk kunt zijn voor je eigen leven. In de ontmoeting met andere mensen komt dan naast angst, verdriet en boosheid, ruimte voor de vierde emotie: vreugde, blijheid en liefde waardoor je een heel en vrij mens kunt zijn.
Dit bewustwordingsproces heb ik op een middag in april 2000 opgeschreven. Ik dacht eerst dat het ging om herkennen, erkennen, delen, helen. Door gesprekken met anderen kwam ik erachter dat veel mensen niet eens vinden dat er problemen zijn. Zo is de beschrijving van het voorproces ontstaan dat aan het heelmakingsproces vooraf gaat.Dit bewustwordingsproces zie ik als een terugkerend leerproces, dat in allerlei vormen en op allerlei niveaus terugkomt. Als je je vreugde kwijt bent, kun je je bewust maken van wat je nodig hebt om (weer) blij te kunnen zijn.