WOORDENLIJST


macht liefde* afdwingen door middel van angst*
liefde genegenheid die zo sterk is dat je elkaar ook los kunt laten
angst uiting dat je je bedreigd en/of onveilig voelt (herkenbaar door signalen van je lichaam)
pijn doen met geslotenheid* reageren op kwetsbaarheid
pijn ontvangen kwetsbaar zijn of kwetsbaarheid laten zien in een onveilige omgeving
geslotenheid passieve uiting van kwaadheid, hardheid* (eigenlijk onmacht*)
onmacht (van dader)

onvermogen jezelf te laten zien of te zijn in de confrontatie met de emoties van het slachtoffer
machteloosheid (van slachtoffer) belemmering (angst*) om je emoties te laten zien
hardheid

met je verstand* jouw zicht op de werkelijkheid weergeven zonder verbinding te hebben of te maken met je gevoel*
mildheid

met je verstand* gedragen door je gevoel* jouw (in)zicht op de werkelijkheid weergeven
verstand


middel om je te uiten, om inzichten verkregen uit je (levens)ervaringen en je verwerkingsproces* te verwoorden en om (samen met je gevoel*) steun te bieden bij je handelingen
gevoel emoties die zich kenbaar maken door je lichaam*
lichaam drager van je emoties
onbewuste


ervaringen (vaak onverwerkte negatieve), die zo diep opgeslagen liggen dat je er niet meer bij kan of gebruik van kan maken, maar die wel heel bepalend (kunnen) zijn voor je leven* en je handelingen
verwerkingsproces


onverwerkte negatieve ervaringen (bewuste en onbewuste) verwerken en in je bewustzijn* toelaten, zodat die ervaringen je niet meer belemmeren, maar inzichten worden die je bewuster en sterker in het leven* doen staan
bewustzijn

ervaringen (ook uit het onbewuste verwerkte negatieve ervaringen) en inzichten, die je leven* van nu bepalen
contact liefde* kunnen ontvangen en daardoor ook liefde kunnen geven
geboren worden

het eerste loslaten door de moeder van haar kind, waardoor het kind verder kan gaan groeien
leven


voortdurende natuurlijke beweging van hechten en loslaten, gebaseerd op liefde* en vertrouwen (als die beweging gebaseerd is op macht* en angst* is er sprake van overleven)
doodgaan het/je leven loslaten om je over te kunnen geven