woonproject
huis van stro en leem, ontworpen en gebouwd door Pim Hondeveld
ontmoeting met bouwer
strowoning
Pim Hondeveld
foto prachtig gemeenschapshuis, aardehuizen Olst, rondleiding 21 augustus 2016
onze bezoeken aan
13 ecodorpen

ENGLISH


naar eerste pagina


stichtingsociaal muzikaal duurzaam wooncentrum


Wij de woongroep Contact & muziek willen een rond gebouw (laten) bouwen van stro, met andere natuurlijke producten zoals hennep, kurk en bamboe. We zijn daarvoor op zoek naar een groene locatie, het liefst in Utrecht of in de buurt van Utrecht. Als iemand een idee heeft horen we het graag.

We willen ons samenwonen en werken aan bewustwording, duurzaamheid, communicatie, meditatie, meditatief zingen en onze overstap naar lichtvoeding met meer mensen delen. Mensen kunnen langskomen en ook een tijdje (ver)blijven. Door aandacht voor elkaar, openheid, (levens)ervaringen en kennis delen, komt er ruimte voor spontaniteit, creativiteit, nieuwe ideee╠łn en wensen. ...verder lezen (2 pagina's in pdf)Leonoor heeft vier artikelen geschreven


Voorkomen is beter (6 pagina's in pdf)
Hoe worden we echt beteropzetten sociaal bewustwordingscentrum (4 pagina's in pdf)
meditatie, communicatie, lichtvoeding en a capella zangZiel terug in de zorg (6 pagina's in pdf)
gevoel terug in het leven
foto Partij zonder Naalden
voorkomen is beter (weblog)


Leonoor's video
zielscontact met mijn moeder gemaakt voor haar lezing & ontmoeting 'de ziel terug in de zorg', 25 februari 2017


----------------------------- 14:20

http://vimeo.com/207450236


artikel Ziel terug in de zorg met foto's, op Leonoor's weblog10 jaar intensief met elkaar samenleven en samenwerken (6 pagina's in pdf)
wat we als woongroep in 10 jaar hebben bereikt


foto van Marthe Leonoor Erik, 7 mei 2017
M a r t h e--- L e o n o o r---E r i k
foto Leonoor speelt alt viola da gamba voor Iris en Lex, 1 september 2016
Leonoor speelt alt viola da gamba
voor Iris en haar hond Lex


donatie
Als je wilt bijdragen aan ons plan voor een sociale, muzikale, duurzame woongemeenschap, dan kun je een online donatie doen door op de door Jeannette getekende mandala klikken.
Je kunt ook op een andere manier een bedrag overmaken op rekeningnummer
NL30 TRIO 0198 3198 78 ten name van Stichting Contact & muziek in Utrecht onder vermelding van "woonproject".gegevens stichting

Stichting Contact & muziek
Billitonstraat 6
3531 HJ Utrecht

fiscaal nummer 8227 51 057


bestuur
foto Erik Marthe Jeannette Leonoor bij strowoning Pim Hondeveld 28 november 2016
voorzitter Leonoor van Beuzekom
secretaris Jeannette van Beuzekom
penningmeester Marthe Pal
lid Erik de Jong


De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.We hebben Stichting Contact & muziek opgericht op 5 juli 2010.

De stichting is opgericht met als
doelstelling:

Het in groepsverband bevorderen van contact, communicatie en samenwerking, met behulp van muziek, door:
- het verzorgen van muziekoptredens, in het bijzonder voor mensen in sociaal kwetsbare posities, zoals kinderen, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, waarbij mensen kunnen participeren;
- het ontwikkelen van nieuwe vormen van muziekonderwijs.
De stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Doordat de stichting per 1 januari 2013 ook culturele ANBI is, geldt een extra aftrek van 25%.