over kinderen
naar eerste pagina
English


Ik vind het fijn om met kinderen te praten en hen te stimuleren om te praten en hen het gevoel te geven dat wat ze zeggen belangrijk is. Kinderen willen zich graag ontwikkelen, zijn leergierig. Als je open met ze omgaat, kunnen zij ook open zijn. Het is wel belangrijk om duidelijk te zijn als je vindt dat iets niet goed is, maar alleen als je het ook zo voelt, zomaar een regel geven werkt niet.

Praten over hoe je met elkaar om wilt gaan kan heel goed met kinderen. Kinderen zijn er gevoelig voor als je tegen hen zegt dat het goed is om aardig te zijn voor elkaar, naar elkaar te luisteren, niet hard te praten, elkaar te helpen. Juist in deze tijd waarin er weinig aandacht is voor rust en concentratie, zijn kinderen blij als daar aandacht voor komt. Kinderen kunnen dat zelf niet. Wij zijn als volwassenen hard nodig om voor een rustige sfeer te zorgen, waarin een kind kan leren en zich sociaal en emotioneel kan ontwikkelen.
foto Gizem en Leonoor strijken samen op de viola da gamba


Kinderen die druk zijn, vragen om rust. Kinderen willen niet druk zijn, maar omdat wij hen niet iets kunnen geven dat hen echt boeit, worden ze vaak onrustig en zijn ze snel afgeleid. Rust komt er vooral als kinderen zich gehoord en gezien voelen. Dat vraagt om open te willen staan, te zien waar kinderen behoefte aan hebben en aanvoelen wat er nodig is. Ik denk dat je die vaardigheden alleen kan ontwikkelen door zelf open te staan en je in te leven en te verdiepen in andere mensen.

De baby heeft als eerste het contact nodig, zich veilig voelen. Baby's groeien aanzienlijk meer als ze gekoesterd worden, liefde ervaren. Ik denk dat ieder mens zich gelukkig voelt als er contact is, als hij/zij het gevoel heeft dat zij/hij gehoord en/of gezien wordt, liefde ervaart.


Je hebt bevestiging nodig om bewust te kunnen worden

Volwassenen zijn nodig om bewustwording te helpen opbouwen. Het is belangrijk dat kinderen mee kunnen praten over wat je met je leven wilt en hoe wij met elkaar en met de natuur om willen gaan. Als wij als volwassenen zelf sociaal met elkaar omgaan, met elkaar praten en met elkaar mee voelen, kunnen wij kinderen daar ook in meenemen.

Wij hebben al veel als vanzelfsprekend aangenomen. Kinderen kunnen ons weer leren om open te zijn, maar kinderen passen zich ook heel makkelijk aan, ook aan elkaar. De kunst is om beide kanten goed te zien en kinderen en jezelf te helpen daarin een weg te vinden.


Logica is essentieel. Als je zelf begrijpt waarom de dingen zijn of gaan zoals ze gaan, kan je dat ook aan kinderen uitleggen. De ‘waarom-vragen’ die kinderen zo graag stellen zijn kansen om aan die verdieping toe te kunnen komen. Het is aan ons om ervoor te zorgen, dat kinderen zich vrij voelen om hun vragen te kunnen stellen.

Je kunt elkaar helpen om steeds weer voor liefde te kiezen. Dat betekent eerlijk zijn en ingrijpen in situaties, die niet goed voelen en met elkaar praten over hoe wij situaties en gedrag van onszelf en van anderen ervaren en kunnen verbeteren. Ook met kinderen kunnen we praten over hoe je je voelt, of je gelukkig en blij bent met wie je bent en met wat je doet.
foto van Leonoor en Isaac met de diskant viola da gamba
Het is goed om de verschillen tussen mensen zo klein mogelijk te maken. De een is niet beter, intelligenter of aardiger dan de ander. De verschillen die er zijn zorgen voor een bredere kijk op elkaar en kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Er zijn grote verschillen in rijkdom, de een heeft meer geld dan de ander, die verschillen zouden kleiner moeten zijn. Geld maakt niet gelukkig. Als we minder geld uit geven, hoeven we ook minder geld te verdienen. Als we het geld weg zouden denken, kunnen we meer zien waar het eigenlijk echt om gaat. Materie is bedoeld als hulpmiddel, niet als doel. Het materiële denken leidt niet tot liefde, eerder tot bezit en willen bezitten en denken in macht (ik óf jij) in plaats van te willen delen (ik én jij).

Als iedereen zou leren om zelf te zoeken naar wegen, door na te denken wat hij/zij aan de wereld zou willen bijdragen of toevoegen wat echt waarde heeft, dan zou het misschien wel veel fijner worden om te leven.

Ik denk dat er heel goed sprake kan zijn dat er om ons heen een bewustzijnslaag is, met een hogere intelligentie, liefde, waar wij contact mee kunnen maken. Als ik een nieuw pad inga, waar ik nog geen ervaring in heb en geen mensen ken die dat pad al kennen, voel ik toch kracht om verder te gaan. Als ik denk dat ik iets niet kan, maar het toch doe, ervaar ik steun vanuit die andere dimensie, wat voelt als liefde.

Muziek kan helpen een sfeer te maken waarin het mogelijk is om samen te werken, samen te spelen, elkaar te helpen om concentratie en vertrouwen op te bouwen en je te ontwikkelen. Muziek is een universele taal en kan een heel mooi middel zijn voor contact. Ook taal is essentieel voor de communicatie. Het is belangrijk om zorgvuldig je woorden te kiezen, duidelijk te communiceren, de tijd te nemen, vriendelijk en rustig te praten.

Ik geef muzieklessen aan kinderen, Marthe, Jeannette en Erik helpen daarbij, waarbij kinderen het gevoel krijgen dat ze gezien worden en waar het sociaal met elkaar omgaan veel aandacht krijgt. Ik wil kinderen helpen ervaringen op te doen in het bewust met elkaar omgaan.


Leonoor