ontmoeting met Pim Hondeveld

ontwerper en bouwer strowoning
developer and builder straw house
naar eerste pagina
to first page
(Dutch)


We zijn bezig om een nieuwe stap te zetten om met meer mensen een woonproject te beginnen, een uitbreiding en meer groen en van stro en leem. Op 28 november 2016 naar Gelselaar geweest bij Zutphen waar we Pim Hondeveld hebben leren kennen die bezig is om stro en leem huizenbouw in Nederland op grotere schaal toe te passen. Leonoor heeft haar boek Contact met de ziel gedeeld.

link naar tweede ontmoeting 18 februari 2017
We are taking a new step to start a living project with more people, an extension and more green and from straw and clay. On 28 November 2016 we went to Gelselaar near Zutphen where we learned to know Pim Hondeveld who is engaged with applying construction of straw and clay houses in the Netherlands on a larger scale. Leonoor shared her book Contact met de ziel.

link to second encounter 18 February 2017foto, ontmoeting met Pim Hondeveld, 7 december 2016
strowoning, muur afgewerkt met leem, dak van cederhout
straw house, wall finished with clay, roof of cedarwood

foto ontmoeting met Pim Hondeveld 28 november 2016, trap voor de ingang van de strowoning
trap voor de ingang
stairs in front of the entrance
foto ontmoeting met Pim Hondeveld 28 november 2016, openslaande deuren, rolstoel ingang van de strowoning
openslaande deuren, rolstoel ingang
French doors, wheelchair entrance
foto ontmoeting met Pim Hondeveld 28 november 2016, lichtkoepel in het dak van de strowoning
lichtkoepel in het dak
rooflight

foto, ontmoeting met Pim Hondeveld, 7 december 2016
in gesprek
in conversation
foto, ontmoeting met Pim Hondeveld, 7 december 2016
uitleg over stro als 'LEGOstenen', een idee dat Pim Hondeveld ontwikkeld heeft
explanation about straw as 'LEGO bricks', an idea that Pim Hondeveld developed

foto Leonoor laat haar boek 'Contact met de ziel' zien aan Pim Hondeveld, strowoning in Gelselaar 28 november 2016
Leonoor laat haar boek 'Contact met de ziel' zien
Leonoor shows her book 'Contact with the soul'
foto, ontmoeting op 7 december 2016 met Pim Hondeveld, ontwerper en bouwer van strowoning, Erik, Marthe, Jeannette, Leonoor voor de 'Steltloper' strowoning
wij vieren voor de strowoning 'Steltloper'
the four of us in front of the straw house 'Stiltwalker'


website van het bedrijf van Pim Hondeveld
website of Pim Hondeveld's company Straw Blocks Systems
www.strawblockssystems.nl

Als je wilt reageren of iets delen vinden we altijd leuk.
contactmuziek@gmail.com

rond logo Contact en muziek met vlinder met aan de rand rondom de woorden van onderwerpen waar wij mee bezig zijn 'zingeving, openheid, praten, samenwerken, meditatie, zang, licht(e) voeding, bloemen, vlinders, natuur, kleur, zelf-genezen(d) (ver)mogen', 18 september 2021