muziek

ENGLISH

naar eerste pagina

video's op YouTube


zang

piano

viool

viola da gamba

luit

bamboefluit

muziekles kinderen
muziekles

foto, Leonoor en twee kinderen met de diskant (sopraan) viola da gamba, 11 november 2014
baby's en peutersfoto Serena op de bas viola da gamba en Janne op de diskant (sopraan) viola da gamba
kinderenfoto, meneer Oostrom tokkelt op de luit, Leonoor helpt
ouderenbasis van de muziek


getekende muziek


instrumenten


cd's


Leonoor gaf muziekles (viola da gamba, luit en piano) aan kinderen en volwassenen en heeft lesmateriaal ontwikkeld en een nieuwe manier van (muziek)onderwijs.
Kinderen (en volwassenen) leerden de basis van de muziek, op zo'n manier dat ze het ook echt begrijpen. De kinderen leren mooie klanken en tonen te maken op bamboefluiten van één toon, en leren spelen op viola da gamba en luit. We zijn op een ontspannen manier bezig met concentratie, rust, zuiverheid, samenwerken, zingen, (leren) luisteren. We nemen de tijd om nieuwe ervaringen op te kunnen doen, zie
kinderen.Als je wilt reageren of iets delen vinden we altijd leuk.
contactmuziek@lombok.nl

geel apestaartje in rode bloem, 5 april 2021, geknipt van gekleurd papier door Marthe