muziek

ENGLISH

naar eerste pagina

video's YouTube


zang

piano

viool

viola da gamba

luit

bamboefluit

muziekles kinderen
muziekles

foto, Leonoor en twee kinderen met de diskant (sopraan) viola da gamba, 11 november 2014
baby's en peutersfoto Serena op de bas viola da gamba en Janne op de diskant (sopraan) viola da gamba
kinderenfoto, meneer Oostrom tokkelt op de luit, Leonoor helpt
ouderenbasis van de muziek


getekende muziek


instrumenten


cd's


Ik (Leonoor) ben toen ik 11 jaar was in 1970 viool gaan spelen en heb het conservatorium gedaan in Amsterdam en heb mezelf piano leren spelen. Ik heb vanaf dat ik 18 jaar was vioolles gegeven aan kinderen en volwassenen, waar ik veel van heb geleerd. Ik heb na het conservatorium nog 6 jaar doorgestudeerd en de moeilijkste virtuoze viool muziek gespeeld. Nadat ik overspannen ben geworden van alles wat ik in mijn leven had meegemaakt en niet over had kunnen praten, ben ik gestopt met vioolles geven op de muziekschool in Tiel. Ik kreeg voor iedere leerling 20 minuten, maar gaf altijd langer les, thuis gaf ik anderhalf uur les. In de heel eenzame tijd die volgde ben ik gaan zoeken naar antwoorden op alle vragen die ik inmiddels had. Ik ben alles in mezelf diep gaan onderzoeken en heb een bewustwordingsproces doorgemaakt. Ik hulp gezocht bij drie haptotherapeuten en heb toen op advies van de derde haptotheraopeut mijn moeder 4 jaar niet gezien. Gelukkig ben ik het contact, tegen de therapeut in, weer gaan herstellen. Ik kreeg zoveel liefde terug dat mijn leven helemaal is veranderd van angst naar liefde. Ik heb haar voeten vastgehouden en voor haar gezongen als ze in bed lag en zo in slaap kon vallen, zie Janneke .

Ik heb 4 jaar geen viool gespeeld en ben daarna gaan improviseren, ook voor mensen individueel. Inmiddels speel ik helemaal geen viool meer. Ik heb in 2007 mezelf luit en viola da gamba leren spelen, twee
instrumenten uit de renaissance. Ik begon elke dag met een half uur oefenen, terwijl mijn huisgenoten luisterden. Dat hielp me om meteen zo mooi en rustig mogelijk te spelen. De luit is het meest verfijnde en zachte instrument in de klassieke muziek. Ik heb de viooltechniek mee kunnen nemen naar de luit en de viola da gamba (gamba is Italiaans voor been). De viola da gamba is een strijkinstrument dat je zittend speelt, het is een voorloper van de viool en cello. Ik speel luit en viola da gamba op darmsnaren (van geiten en schapen), zoals dat in de renaissance ook gebeurde. De meeste mensen spelen op kunststofsnaren, maar dat voelt en klinkt voor mij niet fijn. De luitbouwer die zelf ook graag luit speelt heeft me proberen over te halen, maar mijn gevoel en wens werd er alleen maar sterker van om met natuurlijkheid bezig te blijven.

Ik heb ook mijn drie huisgenoten, Marthe, mijn zus Jeannette en Erik toen zij in 2006 bij mij in huis kwamen wonen, luit en viola da gamba leren spelen en hebben we als muziek kwartet samen gespeeld. We hebben twee jaar lang 7 dagen in de week 8 uur per dag geoefend, een privé muziek opleiding. We hebben 4-stemmig a capella gezongen, ook muziek die ik zelf heb gecomponeerd, zie de pagina zang.

Ik heb
kinderen luit en viola da gamba leren spelen en leren samenspelen op onze zelfgemaakte bamboefluiten van één toon, zie filmpjes bamboefluit. De kinderen heb ik noten leren lezen met de door mij ontwikkelde muziekmethode met gekleurde noten, die mijn zus Jeannette heel mooi heeft getekend. Kinderen (en volwassenen) leerden de basis van de muziek, op zo'n manier dat ze het ook echt begrijpen. Ik leerde de kinderen zo snel mogelijk uit het hoofd te spelen, zodat ze aandacht konden hebben voor de muziek, de klank en naar elkaar kunnen luisteren, zie filmpjes muziekles kinderen.

Als je lesgeven als een gesprek ziet en gesprek als lesgeven heb je geen school meer nodig.
Dan is het dagelijks leven en levenservaringen je leerschool en bewustwording.


Het lied 'Op de rebec spelen vind ik leuk' dat ik op de luit speel, 3 april 2017 heb ik samen gemaakt met Fenna, een meisje dat ik thuis samen met twee meisjes uit haar klas muziekles heb gegeven. Het lied is bijna 8.000 keer bekeken (juli 2021). Na het overlijden van Jeannette in 2017 en Erik in 2019 is verhuisd, hebben we alle instrumenten verkocht. Ik heb 7 affirmaties over liefde, licht en bewustwording op muziek gezet in 2014, die we samen elke dag 2-stemmig zingen, nadat we gemediteerd hebben.

Als je wilt reageren of iets wil delen vinden we dat altijd leuk.
contactmuziek@gmail.com

rond logo 'Contact en muziek' met vlinder met aan de rand rondom de woorden van onderwerpen waar wij mee bezig zijn 'zingeving, openheid, praten, samenwerken, meditatie, zang, licht(e) voeding, bloemen, vlinders, natuur, kleur, zelf-genezen(d) (ver)mogen', 18 september 2021