kleine terts toonladders

- intervallen
- grote terts toonladders
- kerktoonladders (in voorbereiding)
Naast de grote terts toonladders zijn er de kleine terts toonladders, ook mineur toonladders genoemd. Bij de kleine terts toonladders is de afstand tussen de eerste en de derde toon een kleine terts, een hele en een halve afstand. De kleine terts/mineur toonladder ervaren wij anders van sfeer dan de grote terts toonladders, droeviger, serieuzer, ernstiger. De grote terts/majeur toonladder met de grote terts, die uit twee hele afstanden bestaat, ervaren we meestal als vrolijker en lichter.

De kleine terts toonladders worden aangeduid met een kleine letter,
een muziekstuk staat bijvoorbeeld geschreven in a klein of a mineur.
De grote terts toonladders worden aangeduid met een hoofdletter,
een muziekstuk staat bijvoorbeeld geschreven in C groot of C majeur.

a--b -c--d-- e-f-- g--a is opgebouwd uit grote en kleine secundes, uit hele en halve afstanden, zoals ik heb uitgelegd op de pagina intervallen.
Ik geef de kleine secundes of halve afstanden hier aan met een verbindingsstreepje.

a
b
c
d
e
f
g


-


-b
c
d
e
f
g
a
is een
is een
is een
is een
is een
is een
is een
grote
kleine
grote
grote
kleine
grote
grote
secunde,
secunde,
secunde,
secunde,
secunde,
secunde,
secunde,
een
een
een
een
een
een
een
hele
halve
hele
hele
halve
hele
hele
afstand
afstand
afstand
afstand
afstand
afstand
afstand


In de kleine terts toonladders wordt vaak de 7e toon of de 6e en 7e toon verhoogd.

In de harmonische kleine terts toonladder, is de 7e toon stijgend en dalend verhoogd.
Door de 7e toon te verhogen krijgt de kleine terts toonladder net als de grote terts toonladder tussen de 7e en de 8e toon een halve afstand. In de a kleine terts toonladder wordt dan de 7e toon g verhoogd tot gis. De gis is dan de leidtoon, die wil oplossen naar de grondtoon a, de tonica.

a------------b-------- c------------d------------ e--------f---------------- gis------a
-----hele------halve----- hele -------hele------- halve----anderhalve----halveIn de melodische kleine terts toonladder zijn de 6e en de 7e toon stijgend verhoogd, omdat het niet zo makkelijk en prettig is om de overmatige secunde (anderhalve afstand) tussen f en gis te zingen. Daarom wordt in de melodische kleine terts toonladder naast de 7e toon ook de 6e toon verhoogd. Dalend worden de 6e en de 7e toon weer hersteld.

stijgend

a------------b-------- c------------d------------ e------------fis------------ gis------a
-----hele------halve----- hele --------hele-------- hele----------hele--------halve
dalend

a------------g------------ f--------e------------ d------------c-------- b------------a
-----hele--------hele----- halve -----hele--------hele -------halve------heleAls een lied of muziekstuk in C groot staat geschreven komen alleen de tonen van de C grote terts toonladder erin voor. Als er in dat stuk dan toevallige voortekens (kruizen, mollen en herstellingstekens) voorkomen, betekent dat dat het muziekstuk even naar een andere toonladder gaat, dat noemen we moduleren.
Dus door kruizen of mollen kun je in een muziekstuk moduleren naar een andere toonladder en door herstellingstekens kun je weer terug naar de toonladder waar het stuk in staat. Zo kun je bijvoorbeeld beginnen in C groot, door de toon fis in te brengen ga je dan naar G groot. als je dan de fis weer herstelt naar f, moduleer je weer naar C groot. Je kunt ook bijvoorbeeld van C groot naar a klein moduleren en weer terug naar C groot.

Iedere grote terts toonladder heeft een parallelle kleine terts toonladder, beide toonladders hebben dezelfde voortekens. De kleine terts toonladder begint op de 6e toon van de grote terts toonladder. De a kleine terts toonladder is de parallel toonladder van de C grote terts toonladder, beide hebben geen voortekens.de grote/majeur toonladders met de parallelle kleine terts/ mineur toonladders met kruizen


a


b


-
C

c
d

d
e

e
-

-
f

f
g

g
a

a

b-c


e


fis


-
G

g
a

a
b

b
-

-
c

c
d

d
e

e
fis


-g


b


cis


-
D

d
e

e
fis

fis
-

-
g

g
a

a
b

b
cis


-d


fis


gis


-
A

a
b

b
cis

cis
-

-
d

d
e

e
fis

fis
gis


-a


cis


dis


-
E

e
fis

fis
gis

gis
-

-
a

a
b

b
cis

cis
dis


-e


gis


ais


-
B

b
cis

cis
dis

dis
-

-
e

e
fis

fis
gis

gis
ais


-b


dis


eis


-
Fis

fis
gis

gis
ais

ais
-

-
b

b
cis

cis
dis

dis
eis


-fis


ais


bis


-
Cis

cis
dis

dis
eis

eis
-

-
fis

fis
gis

gis
ais

ais
bis


-cis
de grote- terts toonladder van C
de kleine terts toonladder van a

De grote- terts toonladder van G
De kleine terts toonladder van e

De grote- terts toonladder van D
De kleine terts toonladder van b

De grote- terts toonladder van A
De kleine terts toonladder van fis

De grote- terts toonladder van E
De kleine terts toonladder van cis

De grote- terts toonladder van B
De kleine terts toonladder van gis

De grote- terts toonladder van Fis
De kleine terts toonladder van dis

De grote- terts toonladder van Cis
De kleine terts toonladder van aishebben geen kruizen.


hebben 1 kruis, fis.


hebben 2 kruizen, fis, cis.


hebben 3 kruizen, fis, cis, gis.


hebben 4 kruizen, fis, cis, gis, dis.


hebben 5 kruizen, fis, cis, gis, dis, ais.


hebben 6 kruizen, fis, cis, gis, dis, ais, eis.


hebben 7 kruizen, fis, cis, gis, dis, ais, eis, bis.

de grote terts/ majeur toonladders met de parallelle kleine terts/ mineur toonladders met mollen
a


b


-
C

c
d

d
e

e
-

-
f

f
g

g
a

a

b-c


d


e


-
F

f
g

g
a

a
-

-
bes

bes
c

c
d

d
e


-f


g


a


-
Bes

bes
c

c
d

d
-

-
es

es
f

f
g

g
a


-bes


c


d


-
Es

es
f

f
g

g
-

-
as

as
bes

bes
c

c
d


-es


f


g


-
As

as
bes

bes
c

c
-

-
des

des
es

es
f

f
g


-as


bes


c


-
Des

des
es

es
f

f
-

-
ges

ges
as

as
bes

bes
c


-des


es


f


-
Ges

ges
as

as
bes

bes
-

-
ces

ces
des

des
es

es
f


-ges


as


bes


-
Ces

ces
des

des
es

es
-

-
fes

fes
ges

ges
as

as
bes


-ces


De grote- terts toonladder van C
De kleine terts toonladder van a

De grote- terts toonladder van F
De kleine terts toonladder van d

De grote- terts toonladder van Bes
De kleine terts toonladder van g

De grote- terts toonladder van Es
De kleine terts toonladder van c

De grote- terts toonladder van As
De kleine terts toonladder van f

De grote- terts toonladder van Des
De kleine terts toonladder van bes

De grote- terts toonladder van Ges
De kleine terts toonladder van es

De grote- terts toonladder van Ces
De kleine terts toonladder van ashebben geen mollen.


hebben 1 mol, bes.


hebben 2 mollen, bes, es.


hebben 3 mollen, bes, es, as.


hebben 4 mollen, bes, es, as, des.


hebben 5 mollen, bes, es, as, des, ges.


hebben 6 mollen, bes, es, as, des, ges, ces.


hebben 7 mollen, bes, es, as, des, ges, ces, fes.