foto's luitmuziek

voor de 6-korige renaissanceluit
in luittabulatuur

A4 formaatVanaf 1500 werd muziek voor luit in luittabulatuur geschreven.
De 6 lijnen stellen de 6 snaren voor, de bovenste (1e) lijn is de hoogste snaar.
De letters van het alfabet zijn de grepen van de linkerhand:
a is de losse snaar, b het 1e vakje, c het 2e vakje, d het 3e vakje enz.
uit de luitmethode van Andrea Damiani8 luitlessen
4 kaarten, 2 lessen op één kaart
foto van de 1e luitles
luitles 1
foto van de 2e luitles
luitles 2
foto van de 1e luitles
luitles 3
foto van de 2e luitles
luitles 4
foto van de 5e luitles
luitles 5
foto van de 6e luitles
luitles 6
foto van de 7e luitles
luitles 7
foto van de 8e luitles
luitles 8
een melodie
foto van melodie uit de luitmethode van Andrea Daniani
melodie
noot tegen noot (contrapunt)
Vanaf de middeleeuwen is de meerstemmige muziek ontstaan, ook het contrapunt (Latijn: punctus contra punctum = noot tegen noot), een melodie met een 2e melodie als tegenstem. Contrapunt is polyfonische (veel klanken) muziek, horizontale melodieën klinken harmonisch samen, net als bij een canon. De muziek van Bach wordt gezien als het hoogtepunt van de polyfonie.

Polyfonie is het tegenovergestelde van de homofone (gelijke klanken) muziek, verticale samenklanken naast elkaar, waarbij alle stemmen ongeveer hetzelfde ritme hebben.
foto van noot tegen noot (contrapunt) uit de luitmethode van Andrea Daniani
noot tegen noot (contrapunt)
Passemezzo antico
De passamezzo is een zachte langzame Italiaanse dans in een 2/2 maat, in een kleine terts toonladder, met een zich steeds herhalend harmonisch patroon in de bas, ostinate bas (een koppige, aanhoudende bas)of ground bass, genoemd. De melodie komt steeds in variaties terug, eerst langzaam en dan met een snellere beweging. Voor de luit zijn tussen 1550-1650 veel passamezzo's geschreven.

foto van Passamezzo antico pagina 1 uit de luitmethode van Andrea Daniani
Passamezzo antico 1e pagina


foto van Passamezzo antico pagina 2 uit de luitmethode van Andrea Daniani.'
Passamezzo antico 2e pagina


foto van Passamezzo antico pagina 3 uit de luitmethode van Andrea Daniani.'
Passamezzo antico 3e pagina
foto van de akkoorden bij de Passamezzo antico met twee gelijk gestemde luiten
Passamezzo antico met akkoorden
voor twee gelijk gestemde luiten
Passamezzo antico met akkoorden
voor twee gelijk gestemde luiten, het harmonische patroon van 8 maten wordt vier keer gespeeld.
Passamezzo antico met akkoorden
voor twee gelijk verschillend luiten: een diskantluit in D en een altluit in G, of een altluit in A en een basluit in D.
foto van de akkoorden bij de Passamezzo antico met twee verschillend gestemde luiten
Passamezzo antico met akkoorden
voor twee verschillend gestemde luiten
Passamezzo moderno
foto van Passamezzo moderno 1e pagina
Passamezzo moderno 1e pagina
Passamezzo moderno verschilt van de passamezzo antico doordat het geschreven is in een grote tertstoonladder
foto van Passamezzo moderno
Passamezzo moderno 2e pagina
Tourdion
foto van Tourdion voor twee gelijk gestemde luiten
Tourdion voor twee gelijk gestemde luiten
Tourdion voor twee verschillend gestemde luiten: een diskantluit in D en een altluit in G, of een altluit in A en een basluit in D. foto van Passamezzo moderno
Tourdion voor twee verschillend gestemde luiten
muziek uit de renaissance
foto van Air populaire Italien Ortiz in luittabulatuur
Air populaire Italien
Air populaire Italien (1553) van de Spaannse componist Diego Ortiz
foto van Air populaire Italien2-stemmig
Air populaire Italien-2-stemmig
foto van Bransle de Champaigne in luittabulatuur
Bransle de Champaigne
Bransle de Champaigne van Claude Gervaise, uit de 16e eeuw
foto van bransle de Champaigne van Claude Gervaise 16e eeuw
Bransle de Champaigne 2-stemmig
foto van dGo from my window 2-stemmig
Go from my window
Go from my window,
2-stemmig
uit de 16e eeuw
bewerkingen van liedjes gemaakt met kinderen
Ik wil graag een liedje maken

Janne (8 jaar)Ik wil graag een liedje maken, want dat vind ik leuk. Met heel veel noten, want dan is het liedje leuk.
Ik heb een bewerking gemaakt voor de luit in luittabulatuur gemaakt, met daaronder dezelfde noten in dezelfde kleuren voor piano of clavecimbel.

Als je de noten weet van de piano, weet je door de kleuren ook de noten van de luit.
foto van het liedje 'Ik wil graag een liedje maken'
luit en piano, 1e pagina
foto van het liedje 'Ik wil graag een liedje maken.'
luit en piano, 2e pagina
Lieve Popcorn

Rosa, 8 jaar


foto van het liedje 'Lieve Popcorn' luitversie luittabulatuur van het liedje
lieve Popcorn van Rosa:
Lieve Popcorn, lieve Popcorn,
jij bent de beste
foto van het liedje 'Lieve Popcorn' pianoversie
Lieve Popcorn
en de pianoversie, als je de noten weet van de piano, weet je door de kleuren ook de noten van de luit.
Op de rebec spelen

Fenna, 8 jaar
Op de rebec spelen vind ik leuk. Nu speel ik mijn eigen liedje en dat vind ik leuk.

De rebec is een klein strijkinstrument uit de middeleeuwen.
Ik heb een bewerking gemaakt voor de luit van het liedje van Fenna Op de rebec spelen met daaronder de pianoversie.
Als je de noten weet van de piano, weet je door de kleuren ook de noten van de luit.
foto van het liedje 'Op de rebec spelen'
Op de rebec spelen, luit- en pianoversie