foto's kerstliedjes


Een roze fris ontloken

5 ritmekaartjes


Een roze, fris ontloken,
uit tere wortel kwam.
Want d'oudheid had gesproken:
zij boeit uit Jesses stam.
Die heeft een bloem gebracht.
Al in de koude winter,
te midden van de nacht.

Die bloem van wond're luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid' op toen door het duister,
het licht der wereld brak.
Toen is in stille nacht
Maria's kind geboren,
dat ons Gods heilwoord bracht.
foto van 'Een roze fris ontloken'
Een roze fris ontloken, 1e en 2e maatEr is een kindeke

6 ritmekaartjes


foto van 'Er is een kindeke'
Er is een kindeke, geboren op aard.


Er is een kindeke geboren op aard.(2x)
't Kwam op de aarde voor ons allemaal.(2x)

Er is een kindeke geboren in 't strooi.(2x)
't Lag in een kribbe bedekt met wat hooi (2x)

't Kwam op de aarde voor ons allemaal.(2x)
En 't wenst ons allen een zalig nieuwjaar.(2x)foto van 'Er is een kindeke'
't Kwam op de aarde voor ons allemaal.
foto van het liedje 'Er is een kindeke 4-stemmig, pagina 1' Er is een kindeke
4-stemmigEr is een kindeke
4-stemmig
foto van het liedje 'Er is een kindeke 4-stemmig, pagina 2'
Geen wiegje als rustplaats

6 ritmekaartjes


Geen wiegje als rustplaats,
maar een krib was 't weleer,
waar het kindeke Jezus
lei zijn hoofdje terneer.
De sterren, zij keken
van de hemel zo mooi
naar het kindeke Jezus
hoe hij sliep in het hooi.
Door 't loeien der koetjes,
was het kindje ontwaakt,
maar daardoor werd 't kind niet
aan het schreien gemaakt.
Heer Jezus, nu ziet gij
uit de hemel terneer:
Ik dank u, dat g'eens ook
een kindje waart, Heer.
O, zegen de kind'ren
veraf en dichtbij.
Gij houdt van hen allen,
evenveel als van mij.
Gij wilt, dat wij kind'ren,
of we groot zijn of klein
ook in donkere dagen
U trouw zullen zijn.


foto van 'Geen wiegje als rustplaats'
Geen wiegje als rustplaats, derde couplet


Zeg eens herder


6 ritmekaartjes


Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een oude stal
Daar zag ik een wonder dat 'k vertellen zal.

Zeg een herder, wat heb jij gezien?
'k Zag een os en ezel bij een voederbak.
't Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.

Zeg eens herder, zag je daar nog meer?
Ja ik zag een kindje, schreiend van de kou.
En daarbij stond Jozef die het warmen wou.
Zeg eens herder, zag je soms nog meer?
'k Zag toen dat Maria 't kind in de armen nam.
Os en ezel keken, ook een heel klein lam.

Zeg eens herder, is het lief en schoon?
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,
schoner dan de hemel, waar de sterren staan.

Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
Ja het vraagt om liefde, schatten vraagt het geen.
Laten wij dan allen gaan tot Hem alleen.foto van 'Zeg eens herder waar kom jij vandaan? 1e en 2e maat'
Zeg eens herder waar kom jij vandaan?
foto van het liedje 'Zeg eens herder waar kom jij vandaan? 5e en 63 maat'
Daar zag ik een wonder dat 'k vertellen zal
foto van het liedje 'Zeg eens herder 4-stemmig, pagina 1' Zeg eens herder
4-stemmig, pagina 1Zeg eens herder
4-stemmig, pagina 2
foto van het liedje 'Zeg eens herder 4-stemmig, pagina 2'