foto's kerstliedjes vierstemmig

Een roze fris ontloken


foto van 'Een roze fris ontloken', 4-stemmig
Een roze fris ontloken, 4-stemmig
Een roze, fris ontloken,
uit tere wortel kwam.
Want d'oudheid had gesproken:
zij boeit uit Jesses stam.
Die heeft een bloem gebracht.
Al in de koude winter,
te midden van de nacht.

Die bloem van wond're luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid' op toen door het duister,
het licht der wereld brak.
Toen is in stille nacht
Maria's kind geboren,
dat ons Gods heilwoord bracht.

Stille nachtStille nacht, heilige nacht,
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.


Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor,
Leer m'U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
heil en vree wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d'eer,
amen, Gode zij d'eer.
foto 'Stille nacht' 4-stemmig
Stille nacht, 4-stemmig