foto's geestelijke liedjes


Christ ist erstanden

melodie met een bas,
(meestal) een
4/2 maat


Een hymne (loflied) uit de 12e eeuw.
foto van maat 1 en 2 van 'Christ is erstanden'
Christ ist erstanden, von der Marter alle
Christ ist erstanden,
von der Marter alle.
Des soll'n wir alle froh sein
Christ soll unser Trost sein,
Kyrie eleis.

Wär er nicht erstanden,
so wär die Welt vergangen.
Seit das er erstanden ist,
so freut sich alles was da ist
Kyrie eleis

Halleluja, halleluja, halleluja.
Des soll'n wir alle froh sein
Christ soll unser Trost sein,
Kyrie eleis.
Dank U voor deze nieuwe morgen

4 ritmekaartjes


foto van Dank U voor deze nieuwe morgen'
Dank U voor deze nieuwe morgen

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag


Dank u voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende,
dat Gij mij vergeeft.


Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.
Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
Dank U dat U in alle lijden
toch steeds bij ons zijt.


Dank U dat Gij hebt willen spreken,
dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat Gij het brood wilt breken
met ons allemaal.


Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan!
Dank U, O God, ik wil U danken,
dat ik danken kan.
Engelenwacht


foto van Engelenwacht
Engelenwacht


Als goede kinderen slapen zacht,
dan houden Eng'len trouw de wacht.
Staan aan hun bedje, hoeden hen teer.
Zien op de kinderen met liefde neer.


Maar zijn de kinderen opgestaan,
dan mogen d'Englen slapen gaan.
Nu reikt niet langer Eng'len, uw macht.
Gode, onze Vader, houdt zelf de wacht.
Ik zeg ja Heer

5 ritmekaartjes


foto van maat 3 en 4 van 'Ik zeg Ja Heer'
ja Heer, ik zeg ja Heer, ik zeg ja, ja ,ja
Ik zeg ja, ja, ja.
Ik zeg ja, ja, ja.
Ik zeg ja Heer,
ik zeg ja Heer,
ik zeg ja, ja, ja
Sta even stil

4 ritmekaartjes


Sta even stil, sluit eens je ogen
Kijk eens naar binnen, neem even de tijd
Waar kom je vandaan, waar ga je heen. Waar kom je vandaan, waar ga je heen.
foto van het liedje 'Sta even stil
Sta even stil