VADER JACOB -------------------------------------------------------- foto's lesmateriaal en bestellen
---------------------------------------------------------------------------------------- uitleg lesmateriaal


Bij dit liedje horen vier ritmekaartjes met donkergele noten. De vier ritmekaartjes kun je als een puzzel onder het liedje leggen, bij iedere maat hoort een kaartje. foto van Vader Jacob met ritmekaartjes
nieuw


nieuw in dit liedje is:

- de 4/4 maat, daar gebruiken we de donkergele kleur voor.

- de halve noot
- de lage noot g

herhalingsteken


Vader Jacob heeft acht maten, elke maat wordt herhaald.

Dat kun je zien aan het herhalingsteken: een dubbele streep met twee puntjes.

- In de 1e en maat staat het herhalingsteken aan het einde van de maat, dan herhaal je vanaf het begin.

- In de 3e, 5e en 7e maat staat het herhalingsteken aan het begin n aan het einde van de maat. Dat betekent dat je aan het einde van de maat terug gaat naar het begin van die maat.

Het 1e kaartje is dus de 1e en de 2e maat
Het 2e kaartje is dus de 3e en de 4e maat
Het 3e kaartje is dus de 5e en de 6e maat
Het 4e kaartje is dus de 7e en de 8e maat

Je zingt dus in totaal acht maten.
zingen en tikken


Je kunt terwijl je het liedje zingt:

- de noten aanwijzen
- de lettergrepen meeklappen of tikken met bamboestokjes.
- een maat zingen en de herhaling te klappen of te tikken met de bamboestokjes.In een groep kan iedereen om beurten n of twee maten tikken of zingen.

En iemand kan ook steeds een maat tikken, terwijl de anderen zachtjes de herhaling doen, als een echo.

Je kunt ook het liedje zingen en klappen en de herhalingen alleen maar denken.
Het is een leuke ervaring, met zijn allen stil zijn.
de maatsoort


Vader Jacob heeft een 4/4 maat (vier-kwarts-maat):

- in iedere maat zitten vier kwartnoten
- de kwartnoot duurt n tel.
- er zitten dus vier tellen in iedere maat.

- de halve noot duurt twee tellen
- er gaan twee achtstes in een kwart.
de tellen


In de 1e en (2e)* maat tel je


In de 3e en (4e)* maat tel je


In de 5e en (6e)* maat tel je


In de 7e en (8e)* maat tel je
de vier kwartnoten zo:


de twee kwartnoten en de halve noot zo:


de vier achtste noten en de twee kwartnoten zo:


de twee kwartnoten en de halve noot zo:
1


1


1 ne


1
2


2


2 je


2
3


3


3


3-

-
4


4


4


4


* de 2e, 4e, 6e en de 8e maat zijn herhalingen.


Met het streepje tussen de 3e en de 4e tel (in de 3e en de in de 7e maat) geef ik aan dat de halve noot twee tellen duurt, je hoort de 4e tel dus niet.
de tellen van het liedje


Je kunt het liedje ook met de tellen zingen.
De tellen van het liedje zijn zo:
V
1l -
1


-
le
ne
der
2klok -
2
Ja
3ken
je
-
lui
3
-
cob,
4,den,
4,


V
1l
1

-
-

le
ne
der
2klok
2

-

Ja
3ken
je
-
lui
3
-
cob,
4,den,
4,
slapt
1bm
1
gij
2bam
2
nog,
3 -bom,
3 -

4,
4,
slapt
1bm
1
gij
2bam
2
nog,
3 -bom.
3 -

4,
4.Ik heb de eerste tel van de maat steeds aangegeven met een rood cijfer
Met de komma geef ik het einde van een maat aan,
met de punt het einde van het liedje.
de notennamen


Welke (zeven) tonen er in het liedje zitten, kun je vinden op de toonladder van C:


foto van de toonladder van C


De lage g van bam, van bim bam bom, staat niet op de toonladder.
De lage g staat onder de notenbalk en zit onder het 2e hulplijntje

onder de notenbalk zitten de noten met hulplijntjes:
de noot c zit door het 1e hulplijntje,
de (lage) b zit onder het 1e hulplijntje,
de (lage) a zit door het 2e hulplijntjeIk heb de notennamen onder het liedje gezet, zodat je het liedje kan zingen met notennamen:


V
cl -
g


-
le
a
der
dklok -
g
Ja
eken
f
-
lui
e
-
cob,
c,den,
c,


V
cl -
g


-
le
a
der
dklok
g

-

Ja
eken
f
-
lui -
e
cob,
c,den,
c,
slapt
ebm
c
gij
fbam
g
nog,
g,bom,
c,
slapt
ebm
c
gij
fbam
g
nog,
g,bom.
c.Ik heb de eerste tel van de maat steeds aangegeven met een rode letter
Met de komma geef ik het einde van een maat aan,
met de punt het einde van het liedje.
andere tekstenWij hebben nieuwe teksten bedacht op Vader Jacob:

Samen zingen, samen spelen.
Zing je mee, e f g.
Dat zijn een paar noten, van het eerste liedje.
Speel je mee, c g c.
Samen delen, om te helen,
dat doet goed, en geeft moed.
Werken aan de vrede, brengt ons in het heden.
Maak het waar, met elkaar.

Leef bewust op deze aarde.
Ieder mens kan wat doen.
Al wat is geschapen, heeft zijn eigen waarde.
Houd het schoon, maak het groen.
foto van het boekje Vader Jacob met een tekst over milieubewustzijn

Ruzie maken is soms nodig,
maar het komt pas echt goed,
door het niet te laten en het uit te praten.
Open zijn is heel fijn.
Samen wonen, samen zingen.
Maak contact, met elkaar.
Overal is liefde, 't Zit in kleine dingen,
in een woord, een gebaar.
melodie met basAls je Vader Jacob zingt of speelt op een instrument of op de bamboefluiten van n toon, kun je vier maal: bim bam bom als een (repeterende) bas onder het liedje spelen of zingen.

Je kunt die basnoten ook een octaaf (8 tonen) lager spelen. Zo speel of zing je op een eenvoudige manier tweestemmig.
tweestemmige canonVader Jacob is een canon (kettingzang).

Dat betekent dat als iemand (of een groep) Vader Jacob, vader Jacob heeft gezongen of gespeeld, een tweede persoon (of groep) in kan zetten met Vader Jacob, vader Jacob.

Zo kan je de canon tweestemmig zingen of spelen.


De eerste stem begint met:
Vader Jacob, vader Jacob

De eerste stem zingt:
De tweede stem begint met:
slaapt gij nog, slaapt gij nog?
Vader Jacob, vader Jacob

De eerste stem zingt:
De tweede stem zingt:
alle klokken luiden, alle klokken luiden,
slaapt gij nog, slaapt gij nog?

De eerste stem sluit af met:
De tweede stem zingt:
bim bam bom, bim bam bom.
alle klokken luiden, alle klokken luiden,

De tweede stem sluit af met:
bim bam bom, bim bam bom.vierstemmige canon


Je kunt ook met vier personen (of groepen) de canon zingen of spelen, door steeds na elkaar in te zetten.

De eerste stem begint met:
Vader Jacob, vader Jacob


De tweede stem zet in met:
De eerste stem zingt:
Vader Jacob, vader Jacob
slaapt gij nog, slaapt gij nog?


De derde stem zet in met:
De tweede stem zingt:
De eerste stem zingt:
Vader Jacob, vader Jacob
slaapt gij nog, slaapt gij nog?
alle klokken luiden, alle klokken luiden,


De vierde stem zet in met:
De derde stem zingt:
De tweede stem zingt:
De eerste stem zingt:
Vader Jacob, vader Jacob
slaapt gij nog, slaapt gij nog?
alle klokken luiden, alle klokken luiden,
bim bam bom, bim bam bom.Je kunt de canon doorzingen totdat bijvoorbeeld de eerste stem alles twee keer heeft gezongen.


foto, zo ziet de 4-stemmige canon van Vader Jacob eruit
Vader Jacob in canon, 4-stemmig
foto van het boekje Vader Jacob

Je vouwt het boekje zigzaggend op met de tekst van het liedje naar boven.
--Naast Vader Jacob zijn er nog vijf boekjes die beschreven zijn:


- Mieke hou je vast met vijf ritmekaartjes met rode noten

- Een twee drie vier, hoedje van met zes ritmekaartjes met donkergele noten

- Oze wiezewoze met vijf ritmekaartjes met groene noten

- Op de glijbaan met vier ritmekaartjes met paarse noten

- Ik maak noten en muziek met zes ritmekaartjes met lichtblauwe noten