Magnificat

4-stemmige canon uit Taizé,
voor vier gelijke stemmen

foto van Magnificat
Magnificat
De stemmen beginnen steeds twee maten (één regel) na elkaar. De canon eindigt als de 1e stem de canon twee maal heeft gezongen.