De Wartburg

Op 28 september 2010 speelden we in de kapel van De Wartburg, een bijzonder huis, kleinschalig. Op dit moment is er een verbouwing en zijn een aantal bewoners tijdelijk of permanent verhuisd naar De Drie Ringen in Leidsche Rijn. Het was een kleine groep, vijf bewoners en twee vrijwilligers. De tijd vloog om, we zijn er twee uur geweest. Na afloop hebben we met zijn allen nog gepraat, er was een open sfeer. Mensen vertelden dat ze het fijn vonden om in De Wartburg te wonen.
foto's

De Schutse
De Schutse Hof
De Ingelanden
Albert van Koningsbruggen en Voorhoeve


foto van een bewoonster van 88 jaar op de diskantgamba
twee bewoonsters, allebei 88 jaar,
foto van een bewoonster, toevallig ook 88 jaar oud, op de diskantgamba
spelen op de diskantgamba


foto van een vrouw die in een aanleunwoning woont, samen met haar nicht Deze bewoonster woont in een aanleunwoning. Zij kwam later binnen samen met haar nicht. Ze waren heel geïnteresseerd in de muziek.
Deze bewoonster was een beetje verlegen, maar uiteindelijk heeft ze met alles meegedaan. foto van een bewoonster die op de kleine luit speelt


foto van vrijwilliger Toon die op de kleine viola da gamba speelt. Twee vrijwilligers, Toon en Gerard, hebben meegeholpen om er een goede middag van te maken, ze hebben een bewoonster uit de aanleunwoning opgehaald. Ze vonden het allebei erg leuk om mee te doen en hebben met ons meegedacht hoe we meer ouderen met onze muziek zouden kunnen bereiken.


Toon strijkt op de kleine viola da gamba


-------enGerard speelt op de kleine luit.
foto van Gerard met de kleine luitWe sloten af met het zingen en spelen op de ééntoonsbamboefluiten van Vader Jacob met een zelfgemaakte tekst:
Samen wonen, samen zingen.
Maak contact, met elkaar.
Overal is liefde, 't zit in kleine dingen,
in een woord, een gebaar.
foto van bewoners die samen het lied zingen foto van bewoners die op de ééntoonsbamboefluiten spelen
Deze middag heeft een vervolg gekregen. Leonoor en Marthe zijn een paar weken later, op 5 november 2010, langs gegaan bij twee bewoonsters die nauwelijks van hun kamer komen. Allebei hebben ze veel verteld over hun leven. Mevrouw Wagensveld heeft verteld over de oorlog en mevrouw Hossenbux over haar leven in Suriname, waar ze onderwijzeres is geweest. Ze konden allebei heel goed vertellen. Het waren twee bijzondere gesprekken met twee lieve mensen.


Wij hebben voor het project 'Muziek dichtbij' subsidie ontvangen van het K.F. Hein Fonds en van Fonds Sluyterman van Loo.