Be together


4-stemmige bewerking
van Leonoor op

Mieke heeft een lammetje

Mary had a little lambnaar eerste pagina
lesmateriaal
zang, 3- en 4-stemmig

foto van Be together


Be together, share your dreams, openly, joyfully. Listen to your heart, it makes your life so wonderful.

Help elkaar sociaal te zijn, open zijn, blij te zijn. Leef vanuit je hart, dan wordt je leven echt heel mooi.