Air allemande

5 ritmekaartjes

3/4 maatnaar eerste pagina
lesmateriaalmet een eigen tekst over boogjes in de muziek
foto, muziekboekje 'Air allemande'
Ik speel nu een melodietje, met tien boogjes, tel maar naIk speel nu een melodie-tje, met acht bo-ogjes, tel maar na.
Alle noten met een bo-ogje speel je a-ltijd op één snaar.
Wat doen bo-ogjes? Zij verbi-nden steeds twee no-otjes in een lie-dje.
En zo hoor je steeds twee noten op deze-lfde lettergreep.Dit lied 244 staat in Wie zingt mee

Weet jij hoeveel sterren blin-ken
Aan de blau-we hemelboog
Weet je hoeveel wolkjes zwe-ven
boven zee en bergen hoog.
Al die duizenden teza-men
kent de Heer bij hunne na-men.
En niet één ontglipt zijn oog-
en niet één ontglipt zijn oog.