10 jaar!
Contact & muziek

tekening atalanta van Jeannette

woonproject

foto Erik Marthe Jeannette Leonoor bij strowoning Pim Hondeveld 28 november 2016 - 23a
weeklog
ons wekelijkse nieuws

ENGLISH homepage...aanmelden nieuwsbrief


Leonoor's weblog
artikelen over bewustwording,
haar moeder, medicijnencontactmuziek@lombok.nl
als je wilt reageren of iets delen vinden we altijd leuk
postzegel met hartje met witte rand

of klik op het
contactformulier
Leonoor van Beuzekom
Marthe Pal
Erik de Jong
Jeannette van Beuzekom

Billitonstraat 6
3531 HJ Utrecht
030-2942625
contactmuziek@lombok.nlfoto van Jeannette Leonoor Marthe Erik, op bezoek bij de neef van Marthe haar moeder en zijn vrouw, op 21 augustus 2016
Jeannette--- Leonoor---Marthe---Erik


Wij willen met onze manier van wonen en leven,
muziek maken, zingen en lesgeven,
mensen inspireren om samen te werken
en open met elkaar om te gaan
vanuit rust, licht en liefde.


afbeelding symbool Facebook Leonoor
afbeelding symbool Facebook Contact & muziek
Contact met de ziel
boek Leonoor pdf versie

foto, voorkant van het boek 'Contact met de ziel', pdf versie

filmpje over onze woongroep
http://youtu.be/TmsuPLkqHZI

Contact & muziek is ontstaan door de wens om met zingeving bezig te zijn. Marthe, Erik en Jeannette zijn in 2006 bij Leonoor in huis komen wonen, in de wijk Lombok in Utrecht waar zij al sinds 1989 woont. We misten in ons werk en leven ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. We zijn op zoek gegaan naar een bewuste manier van leven, samenleven en samenwerken.

We zijn heel dankbaar dat we door onze manier van samenwonen en samenwerken een unieke kans hebben om met zingeving, sociale bewustwording, duurzaamheid bezig te kunnen zijn. We praten, mediteren, zingen, maken muziek, ontmoeten mensen en zijn bezig met consuminderen. Na een 8 dagen proces in mei 2014 over het loslaten van voeding, waarin we drie dagen niet gegeten en gedronken hebben, zijn we begonnen met een proces om voeding los te laten, op een natuurlijke, vrije en creatieve manier. Minder eten en bewust voelen en ervaren wat wel en niet eten met je (lichaam) doet vinden we een heel mooi, inspirerend proces.

Door bezig te zijn met lichtvoeding leren we onszelf en elkaar op een andere manier kennen. We leven in een drukke prestatie- en consumptiegerichte maatschappij. We beseffen steeds meer hoe afhankelijk we zijn van voeding en hoeveel tijd we bezig zijn met produceren, vervoeren, kopen en bereiden en consumeren van voeding. Steeds meer mensen zoeken naar nieuwe wegen, willen duurzaam leven en wonen, zorgen voor elkaar, bewust leven, zonder alcohol, vlees, medicijnen, vaccinaties, met thuis onderwijs en kennis en ervaring met elkaar delen. We werken hard, leren veel over de natuur, over kruiden, bloemen en planten, oude en nieuwe kennis. Leonoor heeft contact met vlinders, die ook op haar hand komen en over ons heen vliegen, ons bevestigen en inspireren om verder te gaan op dit pad.
muziek

Leonoor is initiatiefneemster van onze woongroep Contact & muziek. Zij was violiste en viooldocente vanaf dat ze 18 jaar was. Zij heeft zichzelf, Marthe, Erik en haar zus Jeannette viola da gamba en luit leren spelen, twee instrumenten uit de renaissance. We vormen een zang-, viola da gamba- en luitkwartet en spelen vooral muziek uit de renaissance uit het hoofd.foto van ons viola da gamba kwartet op een verjaardagsfeest van Ingrid, een vriendin van ons, 30 augustus 2014
viola da gambakwartet, augustus 2014We zingen 4-stemmig a capella, langzaam, meditatief, zo zuiver mogelijk. Door deze langzame manier van zo zuiver mogelijk zingen ontstaan er boventonen (verschil- en somtonen van zuivere samenklanken) en wordt een klankveld/aura van extra tonen hoorbaar, die de muziek diepte en uitstraling geeft. Mensen zijn erg onder de indruk als ze ons horen zingen.

Na het 8 dagen proces in mei 2014 om los te komen van voeding heeft Leonoor zeven 4-stemmige affirmaties over liefde, licht en het universum
gecomponeerd.


foto van voorkant van het boek '7 affirmaties'


Leonoor ontwikkelt door met Marthe, Erik en Jeannette bijna dagelijks te oefenen, nieuwe manieren van muziek maken, meditatief zingen zonder een ritme, met ruimte en tijd voor expressie van woorden, zoals je een gedicht voordraagt. Spontaniteit, expressiviteit, creativiteit en spiritualiteit, minder eten, mediteren en meditatief zingen en ook heel langzaam meditatief viola da gamba spelen brengt ons leven op een hoger, lichter en socialer niveau. Zingen en muziek maken zonder gegeten te hebben klinkt en voelt ruim en open.

We hebben bamboefluiten gebouwd van één toon, waar we met elkaar melodieën op kunnen spelen. Je kunt naar ons luisteren op de pagina muziek.


foto, met ons vieren spelen we een affirmatie op bamboefluiten tijdens een buurtfeest voor kinderen op de Stanleylaan in Kanaleneiland in Utrecht op 20 september 2014
affirmatie op bamboefluiten voor kinderen, Kanaleneiland, Utrecht,
tijdens een buurtfeest in september 2014


muziekles, (muziek)onderwijs, lesmateriaal

Leonoor geeft muziekles (viola da gamba, luit en piano) aan kinderen en volwassenen en heeft lesmateriaal ontwikkeld en een nieuwe manier van (muziek)onderwijs. Jeannette tekent de boekjes, die je ook kunt bestellen.

Kinderen (en volwassenen) leren de basis van de muziek, op zo'n manier dat ze het ook echt begrijpen. De kinderen leren mooie klanken en tonen te maken op bamboefluiten van één toon, en leren spelen op viola da gamba en luit. We zijn op een ontspannen manier bezig met concentratie, rust, zuiverheid, samenwerken, zingen, (leren) luisteren. We nemen de tijd om nieuwe ervaringen op te kunnen doen, zie
kinderen.


Op onze pagina activiteiten staat een overzicht van onze activiteiten van 2007 tot nu toe.
stichting

Wij hebben Stichting Contact & muziek opgericht om contact, communicatie en samenwerking tussen mensen te bevorderen met behulp van muziek, zie de pagina stichting. Je kan de stichting steunen met een donatie op Triodos bank rekeningnummer NL30 TRIO 0198 3198 78 ten name van Stichting Contact & muziek in Utrecht. Onze stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Doordat de stichting per 1 januari 2013 ook culturele anbi is, geldt een extra aftrek van 25%.

foto, Leonoor's piano cd van november 2015
cd met meditatief
gespeelde piano muziek


Dowlands Almaine
foto van ons huis, vooraanzicht
ons huis

I AM Light
4-stemmige zang

foto roerdomp bij gedicht Janneke van Beuzekom - van Veen
gedichten van de moeder
van Leonoor en Jeannette

meer zien:

boeken

en

getekende muziek


spirituele ervaring
met een

atalanta vlinder

Leonoor heeft 2 prachtige (foto)boeken geschreven:

foto voorkant van het boek 'Levenservaringen' van Leonoor, met harde kaft

Levenservaringen,
gedachten over het leven, € 10
over Leonoor's leven en het initiatief om mensen bij elkaar te brengen en met delen bezig te zijn.

eenvoudige versie,
met linnen bandje, € 5
foto van de voorkant van het boek 'Contact met de ziel' 21 x 21 cm

Contact met de ziel
21 x 21 cm,
€ 10


foto van de voorkant van het boek 'Contact met de ziel' 30 x 30 cm

luxe versie
30 x 30 cm,
€ 30
mijn bewustwordingsproces, muziek, contact met vlinders en onze woongroep
foto, voorkant van het boek 'Zingen maakt je vrij', met ringband

Zingen maakt je vrij, € 20


foto, voorkant van het boek '7 affirmaties gecomponeerd door Leonoor', met ringband

7 affirmaties
gecomponeerd door Leonoor, € 10
mandala met 'donatie' tekst
Als je een donatie wil doen kun je op de door Jeannette getekende mandala klikken.


foto van voorkant boekje Sinterklaas kapoentje

lesmateriaalduurzaamheid

We hebben een groen dak, zonnepanelen, een lucht-warmtepomp en zijn ook op meer manieren met duurzaamheid bezig.


foto van de zonnepanelen, die vanaf 3 augustus 2015 op ons groene dak staan

zonnepanelen op ons groene dak

Alles wat met liefde gebeurt heeft een helende kracht.
We zijn allemaal verbonden met elkaar en één.
Er is geen onderscheid tussen mij en de ander.
Liefde verbindt ons met elkaar
en lost alle tegenstellingen op,
contact van ziel tot ziel.
Ieder mens is met zijn/haar leven en ervaringen
een deel van het geheel.


-------------------------------------------------Leonoor

We hebben met ons filmpjemuziek in verzorgingshuizen
http://youtu.be/rd4SCpI8dwM

in november 2011 de 2e prijs gekregen, € 7.500 subsidie, van het Rabo DichtbijFonds.


mandala met muzieknoot

contactmuziek@lombok.nl
als je wilt reageren of iets delen vinden we altijd leuk
postzegel met hartje met witte rand

of klik op het
contactformulier


We maken onze website zelf.


© 2006 - 2017 Contact & muziek